چرا بیست پال ؟

ویژگی های بیست پال

کارمزد = 0
انجام تراکنش بدون نیاز به مدارک
فعال شدن درگاه پرداخت بلافاصله پس از ایجاد
17 پلاگین برای انواع CMS ها