هزینه ها در سامانه الکترونیکی بیست پال

 

نوع خدمت در بیست پال
کارمزد درگاه مستقیم  1 درصد
کارمزد درگاه غیر مستقیم  0.5 درصد
تسویه حساب اتوماتیک سیستمی (درصورت فعال بودن) ۵۰۰ تومان
درخواست واریز پایا رایگان
درخواست واریز وجه کارت به کارت ۵۰۰ تومان (هزینه کارمزد کارت به کارت بانک)

 

 

  • * کارمزد خرید را می توانید به عهده خریدار بگذارید.
  • * کارمزد برای سایت های با تراکنش بالا به صورت توافقی می باشد.